Limitless Cinema in Broken English

August 12, 2008

MY GRANDFATHER (2008, Pichet Smerchua, A++++++++++)

Filed under: Uncategorized — celinejulie @ 10:54 am

THAI FILMS SEEN FOR THE FIRST TIME ON 8-9 AUGUST 2008

1.ตาของผม/2551/45 นาที/พิเชษ เสมอเชื้อ A+++++++++++++++
MY GRANDFATHER (2008, Pichet Smerchua, A+++++++++++++++)

This film made me cry a bucketful of tears.

2.I’m Fine Thank You and You?/2551/87 นาที / พัฒนะ จิระวงศ์ A+
I’M FINE, THANK YOU AND YOU? (2008, Patana Chirawong, A+)

3.เก็บไว้กับเธอ/2550/15 นาที/มัลลิกา มิตรธงไชย A+
KEEP IT WITH YOU (2007, Mullika Mitthongchai, A+)

4.ลิง ไก่ ขาบ แพะ แบะ แบะ/2551/7 นาที/เอกวิทย์ ทมราตรี A+
MONKEY, ROOSTER, KAB, GOAT, BAE BAE (2008, Ekawit Tomratree, A+)

5.ทำนอง สนั่น/2549/25 นาที/สฤษดิ์รงค์ หยงสตาร์ A+
WAR OF THE POETS (2006, Saritrong Yongstar, A+)

6.เรื่องธรรมดา/2550/46 นาที/เมธัส ศิรินาวิน A+
AN ORDINARY STORY (2007, Maythus Sirinawin, A+)

7.Real/2551/15 นาที/อุเทน ศรีริวิ A+
REAL (2008, Uten Sririwi, A+)

8.ภาพเคลื่อนไหว/2551/18 นาที/วิชชุตา วัจนะรัตน์ A+
MOVING IMAGES (2008, Witchuta Wajanarat, A+)

What I like very much in this film is that nearly every character in this film is very unlikeable. If other filmmakers make this film, I think they will choose to create a likeable hero for this film, and use the hero to voice their own opinions on the film industry. But the hero of this film is extremely unlikeable, though some of his opinions may be true. What I disagree the most with the hero is the way he looks down on such Thai mainstream films as GHOST-IN-LAW (2008, Tanit Jitnukul + Seree Phongnithi, A+/A), which I think is actually much better than some arthouse films.

I think it is very risky to make a film of which the hero is extremely unlikeable like this, because the viewers don’t have a character whom they can root for, side with, or identify with. It is like making a film depicting the conflict between Somsak Jeamteerasakul and the coup supporters, instead of the conflict between someone more moderate than Somsak, such as Nithi Eawsriwong, and the coup supporters.

Another thing that I like very much is the ending of the film, because it makes me feel as if all the characters in this film are still burning with hatred. The conflicts between characters are not solved, like the unsolved problems in the cinema industry today. While most films end after the problems or conflicts are solved, the hatred is dissipated, the lessons are learnt, the characters improve themselves, this film seems to do the opposite. I think the hero and his antagonists are stuck with wrong ideas in the ending of this film.

9.คล้องแขนเดิน/2550/30 นาที/รุจน์จินากร ไชยหาญ A+
LUNGJEOY (2007, Rutjinakorn Chaiharn, A+)

10.Plottape/2550/16 นาที/กิติศักดิ์ ขุนเพชร A+
PLOTTAPE (2007, Kitisak Koonpetch, A+)

11.Black Love/2551/11 นาที/พสิษฐ์ สัจจพงษ์ A+
BLACK LOVE (2008, Pasit Sajjapongse, A+)

12.Remember/2551/6 นาที/ A+
REMEMBER (2008, A+)

This film is about a woman who comes back to Songkla Province and meets an old female friend who is now the girlfriend of the guy she loves.

13.victim/2551/10 นาที/ณัฐพร เยี่ยมฉวี, นายณัฐพล นาคเงิน A+
VICTIM (2008, Nattaporn Yiamchawee, Nattapol Nakngern, animation, A+)

14.เด็กฝึกงาน/2550/20 นาที/อำนาจ แตงสมบูรณ์ A+
THE TRAINEE (2007, Amnart Tangsomboon, A+)

15.วาเลนไทน์เดย์/2550/16 นาที/วีรยุทธ กระจ่างศรี A+
VALENTINE DAY (2007, Weerayuth Krajangsri, A+)

16.เลดี้ไนท์/2551/10 นาที/อังศุมาลี เสนาไชย A+
LADYNIGHT (2008, Angsumalee Senachai, A+)

17.ชีวิตสมบูรณ์แบบ/2550/3 นาที/พสุธร บำรุงพืช A+
PERFECT LIFE (2007, Pasuthorn Bamrungpuet, animation, A+)

18.นิรวาดา/2551/17 นาที/ฝ้ายฟู ภัทรานวัช A+
NIRAWADA (2008, Faifu Patranawach, A+)

19.วังยื่นหาบ/2551/35 นาที/สมพงษ์ โสดา A+
WANGYEUNHAB (2008, Sompong Soda, A+)

20.Uncertainly/ไม่แน่นอน/2551/5 นาที/วไลพร ขวัญชนะภักดี A+
UNCERTAINLY (2008, Walaiporn Kwanchanapakdee, music video, A+)

21.ลำยอง/2550/6 นาที/ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล A+/A
LAMYONG (2007, Napat Treepalawisetkun, A+/A)

You can watch this funny film here:
http://www.youtube.com/watch?v=mdEcIElbczA

22.Parts :/2550/21 นาที/วสุพล เกรียงประภากิจ A+/A
PARTS: (2007, Wasupol Kriangprapakit, A+/A)

23.กลางเเปลง_ที่รัก/2551/13 นาที/ภาณุ แสง-ชูโต A+/A
BELOVED OUTDOOR CINEMA (2008, Panu Sang-xuto, A+/A)

24.เร่หนัง_หนังเร่/2551/15 นาที/ภาณุ แสง-ชูโต A+/A
TRAVELLING CINEMA (2008, Panu Sang-xuto, A+/A)

25.ลวง/15 นาที/ นพดล เอื้อบำรุงจิต, ณัชพล โชติสุระกัลยา A+/A
DECEPTION (Noppadol Uebamrungjit, Natchapol Chotsurakalaya, A+/A)

26.อีกห้านาทีจะถึงฆาต/2550/18 นาที/สรวิศ รวิทิวากุล , หรินทร์ แพทรงไทย A+/A
I WILL BE KILLED IN FIVE MINUTES (2007, Sorawit Rawitiwakul + Harin Paesongthai, A+/A)

27.คืนวันพระ/2551/10 นาที/วินัย กิจเจริญ A+/A
BUDDHIST HOLY NIGHT (2008, Winai Kitcharoen, A+/A)

28.ทางเลือกของ…กวี/2550/26 นาที/สยาม เจริญอินทร์พรหม A+/A
GAWEE’S CHOICE (2007, Siam Charoeninprom, A+/A)

29.mobile life/2551/3 นาที/วีราภา เองมหัสสกุล / รวิสรา พันธุ์แพ / ณิศภัทร เมฆสกุล A+/A
MOBILE LIFE (2008, Weerapa Engmahassakul + Rawisra Panpae + Nisapat Meksakul, A+/A)

30.Closing Time/2550/8 นาที/ภาคภุมิ ตรีชัยรัศมี A+/A
CLOSING TIME (2007, Pakpoom Treechairasamee, A+/A)

31.NINJA/2551/2 นาที/นฤพนธ์ พันธุ์ไพโรจน์ A+/A
NINJA (2008, Naruepon Panpairote, A+/A)

32.มนต์รักนักกล/2551/27 นาที/สรยศ ประภาพันธ์ A
THE MAGICIAN’S LOVE (2008, Sorayos Prapapan, A)

33.เพราะอะไร/2551/23 นาที/วนัสบดี เทพวรรณ A
WHY? (2008, Wanasbodee Teppawan, A)

34.เปลี่ยนไปทุกอย่าง/2551/7 นาที/อรรคพล ฤทธิ์จิตเพียร A
EVERYTHING CHANGES (2008, Akapol Ritjitpian, A)

35.จอมยุทธ์/2550/14 นาที/ปฐมพงษ์ ลมชาย A
MARTIAL ART HERO (2007, Pathompong Lomchai, A)

36.Stranger No More/ /8 นาที/ A
STRANGER NO MORE (A)
This film is about a writer who meets a woman of his dream, but it is not certain whether the woman really exists or not.

37.วาเลนไทน์/2551/5 นาที/ตุลาการ ตวงสิทธิสมบัติ A
VALENTINE (2008, Tulakarn Tuangsitsombat, animation, A)

38.relate/2550/3 นาที/ปราโมทย์ ปั้นน่วม A
RELATE (2007, Pramote Punnuam, A)

39.หมอดู/2551/18 นาที/เมธัส ศิรินาวิน A/A-
FORTUNE TELLERS (2008, Maythus Sirinawin, A/A-)

40.ส้วม/2551/10 นาที/ จิราวัฒน์ ทองรักษ์ A/A-
TOILET (2008, Jirawat Thongrak, A/A-)

41.change/2551/3 นาที/สารนิจ มีศร A/A-
CHANGE (2008, Saranit Meesorn, A/A-)

42.เดี่ยว/2551/15 นาที/ชัญญานุช ทรัพย์คงเจริญ A/A-
DEAW (2008, Chanyanut Sapkongcharoen, A/A-)

43.while cooking dinner/2006/6 นาที/เจริญศักดิ์ โปสินธุ์ A/A-
WHILE COOKING DINNER (2006, Charoensak Posin, A/A-)

44.กล่อง/2551/8 นาที/สุชาติ แสงชู A-
BOX (2008, Suchart Sangchoo, A-)

45.โลกแห่งการชดใช้/2550/4 นาที/วรรณภรณ์ สืนประเสริฐรัตน์ A-
COMPENSATION WORLD (2007, Wannaporn Seenprasertrat, A-)45.

46.นิ่ง/2551/4 นาที/เมธัส ศิรินาวิน A-
STILL (2008, Maythus Sirinawin, A-)

47.เป็นโสดทำไม/2549/5 นาที/สุดถวิล A-
WHY DON’T YOU GET MARRIED? (2006, Sudtawil, A-)

48.test/2550/7 นาที/สิทธิพงษ์ ปัดชากาว A-
TEST (2007, Sittipong Padchagow, A-)

49.THE PASSENGER/2551/12 นาที/นฤพนธ์ พันธุ์ไพโรจน์ A-
THE PASSENGER (2008, Naruepon Panpairote, A-)

50.หัวใจลัดวงจร/2550/17 นาที/ชัยพฤกษ์ เฉลิมพรพานิช A-
SHORT-CIRCUITED HEART (2007, Chaiyapruek Chalermpornpanit, A-)

51.คืนสนอง/2550/8 นาที/ชนมน จงเกมษ, อรรถเดช กิจวาศน์ A-
WHAT GOES AROUND COMES AROUND (2007, Chanamon Jongkasem, Attadet Kitwart, A-)

52.UNTITLED/2551/1 นาที/พิชญพงษ์ พิศพาร A-
UNTITILED (2008, Pitchayapong Pisaparn, A-)

53.ผ้าขี้ริ้ว/2550/86 นาที/ณิชภูมิ ชัยอนันต์ A-/B+
STORY OF JANITOR (2007, Nichapoom Chaianant, A-/B+)

54.ระหว่างเรา/2550/16 นาที/สิทธิกร แก้วสุทธิ B+
BETWEEN (2007, Sittikorn Kaewsutthi, B+)

55.sincity/2550/4 นาที/ทักษยศ ยศมา B+
SIN CITY (2007, Taksayos Yossama, B+)

56.Next Step that Be Lost/2551/4 นาที/ฉัตรวีร์ ปิ่นเงิน B+
NEXT STEP THAT BE LOST (2008, Chatrawee Pinngearn, B+)

57.ฮีโร่/2550/24 นาที/ยุทธจักร ใจคำ B+
HERO (2007, Yutajak Jaikam, B+)

58.MV เพลงเชื่อ – บอย ตรัย/2551/6 นาที/วีราภา เองมหัสสกุล รวิสรา พันธุ์แพ B+
MV OF THE SONG “BELIEVE” BY BOY TRAI (2008, Weerapa Engmahassakul + Rawisra Panpae, B+)

59.ROCK CORE HA SPECIAL FEATURES/2551/8 นาที/โทนี บอย B-
ROCK CORE HA SPECIAL FEATURES (2008, Tony Boy, B- )

Advertisements

1 Comment »

  1. wow

    Comment by Anonymous — February 11, 2010 @ 8:52 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: