Limitless Cinema in Broken English

July 13, 2009

GALNIRUN (Isara Boonprasit, A++++++++++)

Filed under: Uncategorized — celinejulie @ 10:09 pm

NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 12, 2009

1.ETERNITY (GALNIRUN) (Isara Boonprasit, 30 min, A+)
กาลนิรันดร์/อิสระ บุญประสิทธิ์/30.00

2.PERU TIME (Chaloemkiat Saeyong, experimental, 18 min, A+)
กู่ก้องบอกรักนิรันดร/เฉลิมเกียรติ แซ่หย่อง/18.00

When I saw this film, I thought I experienced the world through the feelings of some frogs, some plants, or some aliens who may come to visit the earth to make strange lines in vast fields like the Nazca lines in Peru. In this film, there is a strange light in the darkness, but I don’t know what it is. Does it come from aliens? Does it come from ghosts? Does it come from a person who wants to catch some frogs to eat? The film lets me experience the world and its time in the way I like, and also lets me imagine stories the way I like. Mesmerizing. You either love it or hate it. I love it. I also love the beginning of this film very much, because the beginning of this film tells us straightforwardly that we will experience time abnormally. Charloemkiat Saeyong is a co-director of REVERSE (2007, 10 min, A+), which is a lovely weird sci-fi film about a man who tries to save the world by searching for the Book of Sufficiency on the Taksine planet.

3.LOVE TRICK, PAST TRICK, DESIRE TRICK (Chakrit Ornnom, 23 min, A+)
กลรัก กลอดีต กลปรารถนา/ชาคริต อ่อนน้อม/23.00

4.ONCE UPON A TIME I THINK ABOU THE PAST (Sittipong Patchagow, 10 min, A+)
กาลครั้งหนึ่งคิดถึงวันวาน/สิทธิพงษ์ ปัดชากาว/10.00

5.ARMCHAIR OF PASSION CORRECTED VERSION 2552 B.E. (Nuttapun Boonlert, 12 min, A+)
เก้าอี้พิศวาส ฉบับแก้ไขใหม่ พุทธศักราช 2552 / ณัฐพันธุ์ บุญเลิศ/12.00

6.GONE (Siripun Janetragoollert, 7 min, A+)
โกน/ศิริพันธ์ เจนตระกูลเลิศ/7.00

7.I WILL KILL THE CENSORSHIP BOARD (Dhan Lhaow, 34 min, A+)
กูจะฆ่ากองเซ็นเซอร์/ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี/34.00

8.TOUGH GANG YOUNG FACE STRONG HEART (Satit Kongsook, 8 min, A+/A)
แก็งค์ซ่าหน้าใสหัวใจเกินร้อย/สถิตย์ คงสุข/8.00

9.SMART SUITCASE (Charnchai Patanamongkol, animation, 6 min, A+/A)
กระเป๋าแสนรู้/ชาญชัย พัฒนมงคล/6.00

10.THE MIRROR (Paisit Kulawanich, 12 min, A+/A)
กระจก/ไพสิฐ กุลละวณิชย์/12.00

11.KNOCK KNOCK (Pooripun Rujikajorn + Wasin Lorwatanatragool, 6 min, A+/A)
ก๊อก ก๊อก/ภูริพันธุ์ รุจิขจร/วาสิน หล่อวัฒนตระกูล/6.00

12.THAI TRADITIONAL WOMAN (Alongkot Doungruksa, 4 min, A+/A)
กุลสตรีไทย/อลงกต ด้วงรักษา/4.00

13.EVIL GAMES (Prajuab Palitpolkarnpim, 9 min, A+/A)
เกมชวนชั่ว/ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์/9.00

14.BEFORE THE RAIN (Zart Tancharoen, 8 min, A)
ก่อนฝนตก/ศาสตร์ ตันเจริญ/8.00

15.FOUR DESIRES (Sira Prapasanont, 20 min, A)
กิเลส 4/ศิระ ประภาษานนท์/20.00

16.BITE (Kritnut Tarawisit, 50 min, A)
กัด/กฤตณัฐ ธราวิศิษฎ์/50.00

17.LAN ISLAND (NOT FAR FROM LOVE) (Chatree Nual-iam-ake, 9 min, A)
เกาะล้าน(ไม่ห่างรัก)/ชาตรี นวลเอี่ยมเอก/9.00

18.LIVE & LEARN (Pawis Saosrion, 17 min, A-)
กระจกเงา/ภาวิส เสาร์ศรีอ่อน/17.00

19.BEFORE EMBARRASING MOTHER (Pawis Saosrion, 17 min, A-)
ก่อนไม่มีแม่ให้กอด/ภาวิส เสาร์ศรีอ่อน/17.00

The official English title of this film is BEFORE EMBARRASING MOTHER, while the Thai title of this film can be literally translated as BEFORE YOU CAN’T EMBRACE YOUR MOTHER ANYMORE.

20.ENVIRONMENTAL TOURISM IN BANGKHUNTIEN (Sittipong Patchagow, 12 min, A-)
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางขุนเทียน/สิทธิพงษ์ ปัดชากาว/12.00

21.BEFORE LOVE AND DREAM COMING TO ETERNITY (Nuttaporn Kiewsukmai, 19 min, A-)
ก่อนความรักและความฝันสู่ความนิรันทร์/นัฐพร เขียวสักหมาย/19.00

22.VIRUS (Poowadol Poowarachai, 22 min, A-/B+)

Virus/ภูวดล ภู่วราชัย/22.00

23.HOLLOW (Jumpol Mungkung, 63 min, A-/B+)
กลวง/จุมพล มั่งคั่ง/63.00

24.SWEEP STOP DISCARD (GWARD LA TING) (Supot Koondee, 5 min, A-/B+)
กวาด ละ ทิ้ง/สุพจน์ คูณดี/5.00

25.BEFORE COMMENCEMENT (Sorayos Prapapun, 10 min, B+)
ก่อนปริญญา/สรยศ ประภาพันธ์/10.00

26.BELOVED BANGKOK… (Ormchai Busabong, 11 min, B)
กรุงเทพที่รัก…/อ้อมใจ บุษบง/11.00

Advertisements

1 Comment »

 1. This is my reply to my friends in my bilingual blog:
  http://celinejulie.blogspot.com/2009/07/galnirun-isara-boonprasit.html

  PERU TIME also makes me think about three Thai films/videos which present the images of vast agricultural fields. I love these four films (including PERU TIME) very much, though they affect me in totally different ways.

  1.PERU TIME

  This film inspires my imagination. Sometimes I think PERU TIME is like a TV channel in another planet which shows images of our earth to the alien watchers.

  2. BEING SOLDIER BETTER THAN YOU THOUGHT, RICE FIELD FROM RIPE PROJECT (2008, Sakarin Krue-on, A+++++)

  This live video broadcast from a rice field makes me admire the patience of Thai farmers.

  3.IN THIS CIRCUMSTANCE, THE SOLE OBJECT OF ATTENTION SHOULD BE THE TREACHERY OF THE MOON (2009, Araya Rasdjarmrearnsook, A+)

  This video shows people of all ages walking through green fields. It makes me think about life.

  4.FARMER (2009, Sudsiri Pui-ock, A+)

  This video makes me admire the beauty of its image, though I don’t think I understand it.

  Comment by celinejulie — July 14, 2009 @ 11:22 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: