Limitless Cinema in Broken English

July 26, 2009

THOM (Suphisara Kittikunarak, A+++++)

Filed under: Uncategorized — celinejulie @ 1:10 am

NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 19, 2009

1.THOM (Suphisara Kittikunarak, 30 min, A+)
ต้อม/ศุภิสรา กิตติคุณารักษ์/30.00

2.HOME IN THE EYES OF MOM, DAD AND OREO SOMETIMES (Thakoon Kempunya, 10 min, A+)
บ้านในสายตาของแม่ พ่อ และโอรีโอ้ในบางครั้ง/ฐากูร เข็มปัญญา/10.00

Thakoon Kempunya also directed BAD DAY (ความฝันของผมยังไม่หายไปไหน) (2007, 4 min, A+), IT’S A WONDERFUL NIGHT (คืนข้ามปี) (2007, 10 min), and TRACK O1 TAKE 30 (เมื่อผมแต่งเพลงรัก) (2008, 17 min, A+)

3.STUDENT AT THE BORDER (Weerasak Suyala, 9 min, A+)
นักเรียนชายแดน/วีระศักดิ์ สุยะลา/9.00

4.FORESEE (Supakit Seksuwan, 8 min, A+)
บุพนิมิต/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/8.00

5.WHISPERING GHOSTS (Taiki Sakpisit, 13 min, second viewing, A+)
ถ้อยคำที่ถูกสาป/ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์/13.00

http://www.dailymotion.com/video/x4rzv7_whispering-ghosts_creation

6.WAKE UP TIME (Chaiwach Wiansantia, 10 min, A+)

ตื่นสมัย/ชัยวัช เวียนสันเทียะ/10.00

You can watch some parts of FRAGRANCE OF THE WIND (2007, Chaiwat Wiansantia, A+) here:
http://www.youtube.com/watch?v=_vhTKKbdLuU
http://www.youtube.com/watch?v=D_rmSs8mSw4

7.BYPASS TO HEAVEN (Paisit Panpruegsachart, 10 min, A+)
ทางลัดขึ้นสวรรค์/ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ/10.00

8.SHE AND HER (Suttiorn Na Lampoon, 12 min, A+)
เธอและเธอ/สุทธิอร ณ ลำพูน/12.00

This is a lesbian film.

9.ARE YOU THAI? (Attakorn Muchnuntiksamai, 10 min, A+)
ไทยไหมครับ/อรรถกร มัชณันติกสมัย/10.00

10.IF ONLY (Nattawut Kenwisate, 12 min, A+)
ถ้าวันนั้น/ณัฐวุฒิ เคนวิเศษ/12.00

11.PRISONER (Prachaya Lampongchat, 20 min, A+)
นักโทษ/ปรัชญา ลำพองชาติ/20.00

Prachaya Lampongchat also directed VAGABOND’S SHOE (2008, A+) and GOING HOME (2006, A-/B+)

12.SWAMP (Tanatchai Bandasak, 3 min, A+)
บึง/ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์/3.00

13.FOUR BOYS, WHITE WHISKY, AND A GRILLED MOUSE (Witchanont Somumjarn, 10 min, A+)
เถียงนาน้อยคอยรัก/วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์/10.00

14.Tapian Beside the Canal (Natapol Boonprakob, 28 min, second viewing, A+)
ตะเพียนริมคลอง/ณฐพล บุญประกอบ/28.00

15.THAILAND IN 2551 B.E. (Patti Bantuwanich, 11 min, A+)
ไทย 2551/ภัทธิ บัณฑุวนิช/11.00

16.SLEEP (Nathan Homsup, 6 min, A+)
นอน/ณัฏฐา หอมทรัพย์/6.00

17.HOUSE HOUSE (Weerapa Engmahassakul + Rawisara Punpae, 4 min, A+)
บ้าน บ้าน/วีราภา เองมหัสสกุล / รวิสรา พันธุ์แพ/4.00

18.HOME, LIKE A BABY IN THE EMBRACE OF SLUMBER (Tintawan Burawat, 9 min, A+)

บ้าน ดั่งทารกในอ้อมกอดของนิทรา/ทินตะวัน บุรวัตร์/9.00

19.ETERNITY (Woratape Thamoros, 10 min, A+)
นิรันดร์/วรเทพ ธรรมโอรส/10.00

20.GRANDMUM’S HOUSE (Chainarong Niamwong, 15 min, A+)
บ้านยาย/ชัยณรงค์ เนียมวงค์/15.00

21.AN INTERVIEW ‘I HAVE ALL THE TIME IN THE WORLD’ (Pas Patanakumjorn, 6 min, A+/A)
บทสัมภาษณ์ ‘ผมมีเวลาเป็นชาติเลย’/ภาส พัฒนกำจร/6.00

22.OUTMODED (Alongkot Doungruksa, 2 min, animation, A+/A)
โบราณ/อลงกต ด้วงรักษา/2.00

Alongkot Doungruksa also directed EFFECTS OF LOVE (ลิ่มรัก) (2008, 12 min, A-/B+), and KUMNERD (A-/B+).

23.CUCUMBER (Tanapat Owatlarnporn, 7 min, A+/A)
แตงกวา/ธนพัฒน์ โอวาทฬารพร/7.00

24.TRUE HELL (Maythus Chaichayanon, 15 min, A)
นรกที่แท้จริง/เมธัส ฉายชยานนท์/15.00

25.GAME ADDICTION (Patipan Boontrick, 11 min, A)

ติดเกม/ปฏิภาณ บุณฑริก/11.00

26.ANGEL (Ekaluck Maleetipwon, 23 min A)
นางฟ้า/เอกลักษณ์ มาลีทิพย์วรรณ/23.00

27.A LITTLE BEAR’S TALE (IN TWO PARTS) (Saharath Manitayakul, 9 min, animation, A)
นิทานหมีน้อย (มี 2 ภาค)/สหรัฐ มานิตยกุล/9.00

28.COLD CLIMATE BEEF (2008, Ajon Kibreab, 10 min, A-)
เนื้อใน ณ ความจน (Nua nai na Kwarm Jon)/อจล คิบรับ/10.00
http://www.porpeangbungalow.com/projects/coldclimatebeef.html

29.THE UNVANQUISHED GIRL (Charnchai Patanamongkol, 7 min, documentary, A-)
เธอผู้ไม่แพ้/ชาญชัย พัฒนมงคล/7.00

30.SHE (Saharath Manitayakul, 8 min, A-)
เธอ/สหรัฐ มานิตยกุล/8.00

31.PARALLEL ROADS (Eakapojd Djangkijkul, 16 min, A-)
ทาง…คู่ขนาน/เอกพจน์ แจ้งกิจกุล/16.00

Eakapojd Djangkijkul also directed FACE, MASK (2008, 30 min, A/A-).

32.THE PATH OF BUDDHISTS (Suchart Sangchoo, documentary, 17 min, A-)

ทางเดินแห่งพุทธ/สุชาติ แสงชู/17.00

33.SOME PEOPLE THINK THAT THING NEVER CHANGES (Anont Saiyotha, 13 min, A-)
บางคนคิดว่าสิ่งนั้นไม่เคยเปลี่ยน/อานนท์ ไสย์โยธา/13.00

34.HOME (Gong Trungruttapit, 11 min, B+)
บ้าน/ก้อง ตรังรัฎฐพิทย์/11.00

35.NAM SORE SAI (Sompong Soda, 6 min, B+)
น้ำเซาะทราย/สมพงษ์ โสดา/6.00

36.WHERE IS MY NOTEBOOK? (Patchakorn Promin, 7 min, B+)
โน๊ตบุ๊คกูอยู่ไส/พัชชกร พรหมอินทร์/7.00

37.YOUR CHOICE TO MAKE (Wisaroot Chart-rakoon, 14 min, B+)
ทาง(ให้)เลือก/วิศรุต ชาติหระคุณ/14.00

38.OUR…HOUSE (Sarayuth Tungjitpaew, 5 min, B)
บ้าน..เรา/ศรายุทธ์ ตั้งจิตแผ้ว/5.00

39.MY WAY, YOUR DREAM (Shinapat Potieng, 20 min, B)
ทางของฉัน ฝันของเทอ/ชินภัทร์ โพธิ์เที่ยง/20.00

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: